Uzman Avukatlarımız

Av. Arb. Recep Efe

Özgeçmiş

1996 yılında Ankara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olan Avukat Recep EFE, Kayseri Barosuna bağlı olarak 1998 yılından itibaren aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Bir dönem Adliye mahkemelerinde bilirkişilik de yapan Av. Recep EFE, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman arabulucu lisansına sahip olup 2008 yılından itibaren aktif olarak arabuluculuk faaliyetini sürdürmektedir. Av. Recep EFE, 2020 yılında EFE Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu kurucuları arasında yer almıştır.

Eğitim ve Kariyer

  • 1996 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
  • 1998 – Kayseri Barosu’na kayıt olup mesleğe başladı.
  • 2018 – Aktif olarak Uzman Arabuluculuk faaliyetlerine başladı.
  • 2020 – EFE Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu’nu kurdu.

avrecepefe@gmail.com

Av. Sena FİGEN

Özgeçmiş

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020 yılında mezun olan Avukat Sena Figen Kayseri Barosuna bağlı olarak aktif şekilde avukatlık mesleğini icra etmektedir. Kira Hukuku, Otomotiv Hukuku, Trafik Kazaları, İş Hukuku, Tasarrufun İptali Davaları, Sigorta Hukuku, Ticari Şirketler ve Kooperatifler alanında eğitimler alan Avukat Sena Figen EFE Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosunda kendi adına mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve Kariyer

  • 2020 – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

senafigen0@gmail.com