KOOPERATİFTEN TAPUSUNU ALANLARA MÜJDE

Kooperatif mağdurlarının seslerini duyurmak için gerçekleştirdikleri eylemler ve sonrasında milletvekillerinin Meclis’te bu yönde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşımasının ardından beklenen adım atıldı. Ancak söz konusu düzenleme sadece Kayseri’ye has yapılınca tartışmaları da beraberinde getirdi.
Çevre Kanunu ile Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa 1948 yılında müzik alanında özel yetenekli çocuklar olan İdil Biret ve Suna Kan’ın yurt dışına devlet bursu ile gönderilip yetiştirilmeleri için özel olarak çıkarılan 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası’nı hatırlattı. 

Kanunda, “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa geçici madde eklenmiştir” denildi.
Ancak “Geçici madde 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır” ifadesi ile sadece Kayseri’yi kapsıyor olması; diğer şehirlerde de aynı mağduriyetleri yaşayanların bulunduğu düşünüldüğünde düzenlemenin kanun yapma tekniklerine ve anayasaya aykırı olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kanun metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Madde 2 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır.

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi,

b) Terkin edilmemiş olması,

c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen bedelin ödenmiş olması,

ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu devrinin yapılmış olması,

şartlarının birlikte sağlanması halinde; konutun tapu devrinin yapılmasından sonraki dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim giderleri hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüzdür.

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin veya bu alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi nedeniyle açmış oldukları her türlü alacak veya tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız icra takipleriyle ilgili olarak; ilgilinin talebi halinde bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları ile kesinleşen dava ve takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, haciz, satış ve tahliye uygulamaları durdurulur. Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara dayanılarak devam eden takipler ile kesinleşen icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair davanın açıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin kesinleşen ilamın icra dairesine ibraz edilmesi halinde takip sonlandırılır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
KOOPERATİFTEN TAPUSUNU ALANLARA MÜJDE ile ilgili bilgi almak ister misiniz?