Alacaklı, Enflasyon Nedeniyle Ek Tazminat Davası Açabilir!

T.C ANAYASA  MAHKEMESİ Başvuru Numarası        : 2014/ 2267 Karar Tarihi                    : 21/12/2017 R.G. Tarih ve Sayı         : 25/1/2018-30312 I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, mahkemece hükmedilen alacağın değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede[…]

Nafaka Alacağı Bakımından Borçlunun Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 16403 Karar: 2014 / 3173 Karar Tarihi: 24.02.2014 ÖZET: Borçlunun ve ailesinin geçimi için İcra Müdürlüğü’nce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4’den az olamaz. Borçlunun emekli maaşı işleyecek nafaka alacağının tamamı ve birikmiş nafaka alacağı bakımından 1/4’ü oranında haczedildiğine göre; Mahkemece[…]

EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ DAVADA KURALLAR NELERDİR

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 3040 Karar: 2017 / 13934 Karar Tarihi: 26.10.2017 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından duruşma istemli temyiz edilmiş ise de duruşmalı inceleme talebinen feragat[…]

Havale Edilen Paranın Borç Olarak Gönderildiği Yazılı Delillerle İspat Edilmelidir

Havale edilen paranın borç olarak gönderildiğini ispat yükü bunu iddia eden davalıda olup, davalı bu hususu yazılı delillerle ispat etmelidir.  T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4353 Karar: 2019 / 12061 Karar Tarihi: 03.12.2019 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen[…]

KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

Kat malikleri aralarında başka türlü bir anlaşma yapılmadıkça bütün ortak yerlerin bakım koruma ve onarım giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümü nedeniyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek gideri ödemekten kaçınamaz. Örneğin en alt katta oturan apartman sakini ben alt katta[…]

BOŞANAN ANNE VE BABA ORTAK VELAYET ALABİLİR Mİ?

Ortak velâyet; ana ve babanın, bir bütün halindeki velâyeti eşit yetkilerle ve aralarında uzlaşarak kullanmaları anlamına gelir ve ana babanın velayet hakkı birbirinden bağımsız ve her birine bireysel olarak tanınmaktadır. Bu bağımsızlık ve bireysellik neticesinde de, hakkın sağlamış olduğu yetki ve görevlerin ana baba arasında paylaştırılmasından değil, ortak bir şekilde, birlikte hareket etme suretiyle bu hakkı[…]

ARAMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI

CMK’nın 119. maddenin 4. fıkrasında, Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Konut, İş Yeri veya Diğer Kapalı Yerlerde Arama Yapabilmek İçin O Yer İhtiyar Heyetinden veya Komşulardan İki Kişinin Bulundurulması Gerektiği dile getirilmiş olup, Koşullarına uygun olmayan böyle bir arama hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde[…]

BORÇ OLARAK GÖNDERİLEN HAVALEDE AÇIKLAMA BULUNMAMASI HALİNDE

Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Davacının delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır. T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3241 Karar: 2020 / 2042 Karar Tarihi: 12.02.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar[…]

İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

İş kazası ve meslek hastalığı kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde hangi hallerin iş kazası olarak kabul edileceği sayılmıştır. Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş[…]

BANKANIN HAYAT SİGORTASI POLİÇESİNİ YENİLEMEMESİ

Kredi süresi içerisinde sigorta poliçesini yenileme sorumluluğu kredi kullanana ait olmakla birlikte, yenilemeye ilişkin bildirim Yapma ve bilgilendirme sorumluluğunun da kredi veren Bankaya ait olduğunun kabulü gerekir. T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 34341 Karar: 2017 / 12596 Karar Tarihi: 18.12.2017 ÖZET: Davalı Bankanın, sona eren davacının murisine ait kredili sigortasının yenilenmesi için en azından[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Makaleler ile ilgili bilgi almak ister misiniz?