KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

Kat malikleri aralarında başka türlü bir anlaşma yapılmadıkça bütün ortak yerlerin bakım koruma ve onarım giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümü nedeniyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek gideri ödemekten kaçınamaz. Örneğin en alt katta oturan apartman sakini ben alt katta[…]

BOŞANAN ANNE VE BABA ORTAK VELAYET ALABİLİR Mİ?

Ortak velâyet; ana ve babanın, bir bütün halindeki velâyeti eşit yetkilerle ve aralarında uzlaşarak kullanmaları anlamına gelir ve ana babanın velayet hakkı birbirinden bağımsız ve her birine bireysel olarak tanınmaktadır. Bu bağımsızlık ve bireysellik neticesinde de, hakkın sağlamış olduğu yetki ve görevlerin ana baba arasında paylaştırılmasından değil, ortak bir şekilde, birlikte hareket etme suretiyle bu hakkı[…]

ARAMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI

CMK’nın 119. maddenin 4. fıkrasında, Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Konut, İş Yeri veya Diğer Kapalı Yerlerde Arama Yapabilmek İçin O Yer İhtiyar Heyetinden veya Komşulardan İki Kişinin Bulundurulması Gerektiği dile getirilmiş olup, Koşullarına uygun olmayan böyle bir arama hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde[…]

BORÇ OLARAK GÖNDERİLEN HAVALEDE AÇIKLAMA BULUNMAMASI HALİNDE

Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Davacının delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır. T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3241 Karar: 2020 / 2042 Karar Tarihi: 12.02.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar[…]

İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

İş kazası ve meslek hastalığı kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde hangi hallerin iş kazası olarak kabul edileceği sayılmıştır. Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş[…]

BANKANIN HAYAT SİGORTASI POLİÇESİNİ YENİLEMEMESİ

Kredi süresi içerisinde sigorta poliçesini yenileme sorumluluğu kredi kullanana ait olmakla birlikte, yenilemeye ilişkin bildirim Yapma ve bilgilendirme sorumluluğunun da kredi veren Bankaya ait olduğunun kabulü gerekir. T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 34341 Karar: 2017 / 12596 Karar Tarihi: 18.12.2017 ÖZET: Davalı Bankanın, sona eren davacının murisine ait kredili sigortasının yenilenmesi için en azından[…]

İKİNCİ KEZ HAGB KARARI VERİLEBİLİR Mİ

Suç tarihi yönünden 28.06.2014 tarihinden önce işlenen eski suçlardan da HAGB kararı verilebilir. Ancak; CMK m.231 sekizinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 72 maddesiyle, “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.” cümlesi eklenmiştir. Kasıtlı bir suç[…]

TAMİRİ MÜMKÜN PARÇA SEBEBİYLE SIFIR KM. ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLEMEZ

Yargıtay, tamiri mümkün bir parçasında oluşan giderilebilir bir arızanın dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimini gerektirmeyeceğini, davacının seçimlik haklarından bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının TMK’nın 2. ve 6502 Sayılı Kanun 11/3. maddeleri uyarınca hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine aykırı olacağına, araçtaki ayıp nedeniyle seçimlik hakkından bedel indirim uygulanmasının uygun[…]

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? UYUŞMAZLIKLAR HANGİ MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR?

Kısa çalışmanın yasal dayanağı 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunudur. İlgili Kanunun geçici 2. Maddesi “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu Kanuna göre sigortalı sayılan[…]

REDDEDİLEN KISMIN TEMYİZ SINIRI ALTINDA KALMASI HALİNDE TEMYİZ HAKKI

Davada reddedilen kısmın temyiz sınırı altında kalması halinde davalı HMK 348/1 maddesi uyarınca ancak davacının temyizi halinde katılma yolu ile temyiz hakkına sahiptir. T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2966 Karar: 2020 / 2627 Karar Tarihi: 08.07.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Makaleler ile ilgili bilgi almak ister misiniz?