FİİLİ AYRILIK NEDİR? DAVA ŞARTLARI NELERDİR?

Fiili ayrılık kavramı eşlerin evlilik birliği içinde kendilerinden beklenen birlikte yaşama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kanunun aradığı belli süre boyunca ayrı yaşamayı ifade eder yani ortak yaşamın kurulamaması anlamındadır. Hukuk düzeni tarafından fiili ayrılık kabul edilen ayrılıklar TMK m. 166/4 kapsamındaki ayrılıklardır. Yani öncesinde açılmış bir boşanma davasının reddedilmesinin üzerine tarafların evlilik birliği içinde kendilerinden beklenen[…]

DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI NEDİR? HANGİ HALLERDE TALEP EDİLEBİLİR?

2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Eşlerden biri yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi boyunca, bağışlama kastı olmaksızın diğer eşe ait bir malvarlığı değerinin edinilmesine, korunmasına veya iyileştirilmesine yönelik bir katkıda bulunduğu taktirde yaptığı katkı ile orantılı olarak, mal rejiminin tasfiyesi[…]

DAMAT DÜĞÜNDE TOPLANAN ALTINLARLA BEKARLIKTAN KALAN BORÇLARINI ÖDEYEMEZ

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E.2016/ 7410 K.2017 / 17097 sayılı kararında “Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Ne var ki somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve damada takılan ziynetler eşyaları ayrı ayrı değerlendirilmiş, mahkemece de yalnızca geline takılanlar[…]

BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN ÖLEN EŞİN MİRASÇISI SIFATINI KAZANABİLMENİN ŞARTLARI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/10557 sayılı kararında “Boşanma davası sürerken ölen eşin mirasçısı sıfatını kazanabilmesi için kimin daha kusurlu olduğunun kararının verilmesi gerekir. Mahkemece boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı koca tam kusurlu kabul edilmiş ise de toplanan delillerden; davalı kadının eşine ağır hakaret etmesine, eşinin hastalığıyla ilgilenmemesine karşılık; davacı kocanın da birlik görevlerini yapmamak için[…]

HEKİMLERİN, DİŞ HEKİMLERİNİN, ECZACILARIN, OPTİSYENLERİN, DİYETİSYENLERİN KVKK UYARINCA VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Evet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hekimler, diş hekimleri, eczacılar, optisyenler, diyetisyenler vb. sağlık alanına ilişkin özel nitelikli kişisel veri işledikleri için VERBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Ayrıca söz konusu meslek grupları özel nitelikli kişisel veri işledikleri için bunların muhafazasına ilişkin her türlü idari ve teknik tedbiri almak zorundadırlar. Sağlık kişisel verilerinin gizliliği ve[…]

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA KİMLERİN VERBİS KAYDI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 16. maddesine göre; Veri Sorumluları Sicilinin kamuya açık olarak tutulması gerektiği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Son erteleme neticesinde, VERBİS kaydı için güncel son tarihler şu şekildedir: Veri[…]

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU BİR ECZANEYE 60.000 TL PARA CEZASI VERDİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılmış olan ihbarda özetle; İl Sağlık Müdürlüğüne verilen bir dilekçede, dilekçe sahibinin “bir eczacının sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin halk sağlığı açısından da yararlı olacağı” hususlarını beyan ederek dilekçe ekinde de şikayet[…]

HASTANELERDE VE MUAYENEHANELERDE KAMERA KAYDI YAPILMASININ KVKK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

Muayene, teşhis ve tedavinin yapıldığı alanlar hem hekim hem de hastanın mahremiyet alanlarıdır. Bu nedenle hastane ve muayenehanelerde güvenlik gerekçesi ile kamera kaydı yapılmak isteniyor ise kameralar hastane veya polikliniğin her alanında bulunmamalı, muayene, poliklinik önü gibi alanlar dışında görüntü kaydı yapılmalıdır. Çünkü bir hastanın hangi poliklinikte muayene edildiğini gösteren görüntü kaydı dahi kişisel veri[…]

AÇIK RIZA OLMADAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNA REKLAM AMAÇLI MESAJ GÖNDERİLMESİNE 50.000 TL CEZA VERİLDİ

Bir eğitim kurumunun kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj göndermesine ilişkin yapılan şikayet hakkında; 28.09.2018 tarihli ve 2018/112 sayılı Kurul Kararına istinaden Sevinç Eğitim Kurumları nezdinde yapılan yerinde inceleme esnasında anılan eğitim kurumu tarafından Şikayetçinin açık rızası veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme[…]

DİŞ HEKİMİNİN 2500 HASTASINA AİT KİŞİSEL VERİ, ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN ÇALINDI

  Söz konusu olayda verileri çalınan diş hekimliğinin sorumluluğu ne olacaktır? Söz konusu değerlendirme için öncelikle hekim ile personel arasında gizlilik sözleşmesi yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir. Sonrasında ise verilerin muhafaza edildiği otomasyon sisteminin şifrelenme yöntemi ile korunup korunmadığı, çalışanlara özel yetki matrislerinin oluşturulup oluşturulmadığı, söz konusu personelin iş sözleşmesi feshedildikten sonra otomasyon sistemine giriş[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Makaleler ile ilgili bilgi almak ister misiniz?