İletişim

Miras Hukuku

Miras Hukuku kapsımanda mirasçılık belgesi, muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları, istihkak davaları, tenkis davaları, taksim ve izale-i şuyuu davaları, vasiyetnamenin iptali ve benzeri davalarda uzman kadromuzla yanınızdayız.

 

İletişim

İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan; çek ve senetlerin  icra takibine konu edinilmesi, ilâmsız icra, ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz, iflâs yolları, iflâsın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato konuları gibi iş ve işlemlerinizde uzman kadromuz ile yanınızdayız. Konusunun uzmanı olan ekibimiz ile birlikte en hızlı ve etkili çözümleri sunuyoruz. 

İletişim

Trafik Kaza ve Danışmanlık

Trafik kazaları kapsamındaki maddi ve manevi tazminat taleplerinizde hak kaybı yaşamamanız için uzman kadromuz ile yanınızdayız. Konusunun uzmanı olan ekibimiz ile birlikte en hızlı ve etkili çözümleri sunuyoruz. 

İletişim

KVKK

Danışmanlık Hizmeti

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Projeleri kapsamında danışmanlık hizmeti almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Arabuluculuk

 

İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki maaş, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi taleplerden kaynaklanan, uyuşmazlıklar, TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri, tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve ihtiyari arabuluculuk sürecinde vereceğimiz Arabuluculuk hizmeti ile yanınızdayız.  

İletişim

Hizmetlerimiz

 

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde siz müvekkillerimize uçtan uca etkili çözümler üretmekteyiz.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Aile Hukuku

Evlenme ve boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, mal paylaşımı davaları hukuk alanında hizmetinizdeyiz.

 

Daha Fazla Bilgi Al

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile her konuda hizmet vermekteyiz.

 

Daha Fazla Bilgi Al

İcra & İflas Hukuku

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; toplumsal düzeni sağlamada bireylerin uyması gereken yasalar ve emirleri incelemektedir.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Tıp Hukuku

Yeni bir hukuk dalı olan Tıp Hukuku alanında hastaların ve çalışanların haklarının korunması kapsamında hizmet vermekteyiz.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Trafik Kazaları

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreterek çok yönlü trafik hukuku hizmetleri vermekteyiz.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Bilişim Hukuku

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan, internetin kullanımına ilişkin yasaları belirleyen internet hukukunu kapsar.

 

Daha Fazla Bilgi Al

Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

 

 

Daha Fazla Bilgi Al

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştiren hukuk birimidir.

Daha Fazla Bilgi Al

Borçlar Hukuku

Alanında uzman avukatlarımız  ile gerek gerçek kişiler gerek özel hukuk ve kamu hukuku tüzelkişileri arasındaki borçlar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz.

Daha Fazla Bilgi Al

Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Daha Fazla Bilgi Al

Makaleler

Tüm Yazıları İncele